Danmark

Quick Links


I Danmark ser vi ind i en fremtid, hvor der på nationalt plan bliver satset på at styrke vores fælles infrastruktur – med nye, større transportprojekter, såsom den kommende togforbindelse til Tyskland, øget digitalisering og helt nye mobilitetsformer. Det er allesammen initiativer, som driver udviklingen af vores samfund fremad i en mere bæredygtig retning.

Atkins blev en del af SNC-Lavalin i sommeren 2017. I Danmark er vi 470 rådgivere, specialister og projektledere, som arbejder fra lokale kontorer i Ørestad, Aarhus, Horsens og Esbjerg. Herudover er vi, som en del af SNC-Lavalin, med i et globalt netværk på 50.000 medarbejdere fordelt på mere end 50 lande. Det gør os til en af verdens største ingeniør- og designvirksomheder. Og det giver os unikke muligheder for at samarbejde på tværs af grænser på spændende projekter i udlandet, ligesom at vi kan hente international ekspertise til vores lokale projekter.

Samfundsvigtige projekter drevet af stærkt tværfagligt samarbejde

Udvikling af fremtidens infrastruktur er fællesnævneren for alle vores danske projekter. Vores spidskompetencer ligger inden for transport- og byplanlægning, jernbaner, veje, broer, miljø, vand, landmåling og arealerhvervelse, intelligente mobilitetsløsninger, risk management, IT og geodata, energi, asset management samt projekt- og byggeledelse. I sagens natur er vi derfor kolleger med meget forskellige faglige baggrunde, som samarbejder på projekter, der ofte er store og tværfaglige.

Det, vi til gengæld har til fælles, er lysten til og stoltheden over at være med til at udvikle den fælles infrastruktur og på den måde hjælpe Danmark ind i en fremtid, som bliver endnu mere grøn og digital. Vi er altid på udkig efter nye kolleger med de rette kompetencer og lysten til at forme fremtidens samfund. Samtidig skal du være klar på at indgå i et stærkt fællesskab med gode kolleger, fleksible og uhøjtidelige ramme og fokus på at udvikle din karriere.

vores seneste projekter

double image snippet

Københavns nye metrolinje Cityringen er en 15,5 km lang ringbane under byens centrum. Med 17 stationer er Cityringen en betydelig udvidelse af den eksisterende metro, som vil forbedre mobiliteten i den indre by. Siden 2008 har Atkins leveret bygherrerådgivningen vedrørende transportsystemet, hvilket vil sige alle banetekniske discipliner.  

double image snippet

Atkins assisterer Banedanmark med Signalprogrammet, som er en totaludskiftning af samtlige signalanlæg på de danske fjernbanestrækninger og den københavnske S-bane. De forældede anlæg erstattes af det moderne fælleseuropæiske signalanlæg European Rail Traffic Management System (ERTMS) niveau 2 på fjernbanen og bybanesystemet; CBTC på S-banen.  

Our Latest Jobs

Our Latest Articles

Helping make Denmark’s autonomous buses a reality

Lasse has a passion for 3D in infrastructure projects

Copenhagen metro cityringen

Procuring electric locomotives | supporting Denmark’s ecofriendly service

all articles

Navigation