Accessibility tools

Senior Rådgivere / Senior Advisors for Transport Advisory

R-041141
  1. Oslo

Transport Advisory:

Vi søker seniorrådgivere til vårt Transport Advisory team.

Teamet støtter våre kunder innenfor jernbanereformen i Norge og konkurranseutsetting av persontogtrafikken, samt driftstjenester for vedlikehold av infrastrukturen. Vi bistår innen tilbudsarbeid og mobilisering av trafikkpakker. I den anledning søker vi kandidater som har kompetanse innen utvikling av jernbanedrift. Dette kan være tilbudsutvikling, konseptutvikling og controlling. Samt også løpende driftserfaring av persontogoperasjoner.

Kompetanse:

  • Høyere utdannelse innen økonomi eller (jernbane)tekniske fag
  • Kompetanse innen rute og/eller personellplanlegging
  • Kjennskap til Prince 2 prosjektmetodikk
  • Relevant driftserfaring fra jernbane kan kompensere for høyere utdannelse
  • God fremstillingsevne, både muntlig og skriftlig på Norsk og Engelsk
  • Personell- og ruteplanlegger

We are seeking senior advisers to our Transport Advisory team.

 The team supports our customers in the area of the railway reform in Norway and competition for passenger train services, as well as operating services for infrastructure maintenance. We assist in the provision of services and mobilization of traffic packages. To this end, we seek candidates who have expertise in the development of railway operations. This can be bid development, concept development and controlling. As well as ongoing operations expertise of passenger train operations.

Competence:

 Higher education in economics or (railway) technical subjects

 Competence in route and / or personnel planning

 Knowledge of Prince 2 project methodology

 Relevant railway operating experience can compensate for higher education

 Good production ability, both orally and in writing in Norwegian and English

Personnel- and timetable planners

Our Latest Articles

What does a highway engineer do and what does their career path look like?

Meet mentor Jerel Rackley

Is this generation of engineers best placed to tackle climate change?

Could you be part of our future?

Recently Viewed Jobs

Navigation