Accessibility tools

Senior Rådgivere / Senior Advisors for Transport Advisory

R-041141
 1. Oslo
 1. Transportation

Senior Rådgivere / Senior Advisors for Transport Advisory

Atkins, a member of the SNC-Lavalin, is one of the world’s leading multi-disciplinary consultancy firms offering unparalleled opportunities for talented individuals in search of a rewarding career.

Transport Advisory:

Vi søker seniorrådgivere til vårt Transport Advisory team.

 • Teamet støtter våre kunder innenfor jernbanereformen i Norge og konkurranseutsetting av persontogtrafikken, samt driftstjenester for vedlikehold av infrastrukturen. Vi bistår innen tilbudsarbeid og mobilisering av trafikkpakker.
 • I den anledning søker vi kandidater som har kompetanse innen utvikling av jernbanedrift. Dette kan være tilbudsutvikling, konseptutvikling og controlling.
 • Samt også løpende driftserfaring av persontogoperasjoner.

Kompetanse:

 • Høyere utdannelse innen økonomi eller (jernbane)tekniske fag
 • Kompetanse innen rute og/eller personellplanlegging
 • Kjennskap til Prince 2 prosjektmetodikk
 • Relevant driftserfaring fra jernbane kan kompensere for høyere utdannelse
 • God fremstillingsevne, både muntlig og skriftlig på Norsk og Engelsk
 • Personell- og ruteplanlegger

Atkins, a member of the SNC-Lavalin, is one of the world’s leading multi-disciplinary consultancy firms offering unparalleled opportunities for talented individuals in search of a rewarding career.

We are seeking senior advisers to our Transport Advisory team.

 • The team supports our customers in the area of the railway reform in Norway and competition for passenger train services, as well as operating services for infrastructure maintenance.
 • We assist in the provision of services and mobilization of traffic packages.
 • To this end, we seek candidates who have expertise in the development of railway operations.
 • This can be bid development, concept development and controlling. As well as ongoing operations expertise of passenger train operations.

Competence:

 • Higher education in economics or (railway) technical subjects
 • Competence in route and / or personnel planning
 • Knowledge of Prince 2 project methodology
 • Relevant railway operating experience can compensate for higher education
 • Must be fluent both orally and writing in Norwegian and English
 • Personnel- and timetable planners

jobscarouselgrey

Related Jobs

We are sorry but we currently have no jobs in this area.


Continue browsing to look at our other available opportunities

Our Latest Articles

Building a healthier workplace by moving together

Alumni Meet in India

How can we actively encourage diversity and inclusion in civil engineering?

Could you be part of our future?

jobscarouselgrey

Recently viewed jobs

Navigation