Accessibility tools

Senior Rådgivere til vårt Rullende Materiell / Rolling Stock advisor

R-041143
 1. Oslo
 1. Consulting & advisory, Transportation

Rullende materiell:

Vi søker seniorrådgivere til vårt rullende materiell team innenfor følgende områder:

 • Anskaffelse av jernbanetekniske kjøretøy, tog og annet materiell
 • Offentlig anskaffelse
 • Kvalitetsstyring i anskaffelsesprosjekter
 • Dokumentstyring
 • Teknisk prosjektledelse
 • Teknisk ingeniør
 • Godkjenningsprosesser

Kompetanse:

Vi søker personer med kompetanse innenfor områdene:

 • Høyere ingeniør utdannelse innen maskin, elektro eller andre tekniske fag. Fortrinnsvis med bachelor eller mastergrad.
 • Erfaring fra jernbane og sporbane
 • Kjennskap til Prince 2 prosjektmetodikk
 • Relevant erfaring fra jernbane kan kompensere for høyere utdannelse
 • Kunnskap om og erfaring fra offentlige anskaffelser
 • Kunnskap om og erfaring innen kvalitetsstyring i prosjekter
 • Kunnskap om og erfaring innen dokumentstyring
 • God fremstillingsevne, både muntlig og skriftlig på Norsk og Engelsk

Det er viktig at personen synes jernbane er gøy!

Rolling stock:

We are seeking senior advisors and junior advisers to our Rolling stock team in the following areas:

- Procurement of railway technical vehicles, trains and other equipment

- Public procurement

- Quality management in procurement projects

- Document Management

- Technical project management

- Technical engineer

- Approval and homologation

Competence:

• We are basically looking for higher engineering education in machine, construction, electrical or other technical subjects. Preferably with a bachelor's or master's degree in engineering.

• Experience from railway

• Knowledge in project management, Prince 2 project methodology

• Relevant railway experience can compensate for higher education

• Knowledge and experience of public procurement

• Knowledge and experience in quality management in projects

• Knowledge and experience in document management

• Good manufacturing ability, both orally and in writing in Norwegian and English

It is important that the person thinks rail is fun!

Our Latest Articles

What does a highway engineer do and what does their career path look like?

Meet mentor Jerel Rackley

Could you be part of our future?

Heathrow Airport extends Atkins' Asset Replacement role

Recently Viewed Jobs

Navigation